فراز واحدی()


  • میزان تحصیلات:
  • ایمیل:
  • تعداد دوره ها: 3

سابقه ی تحصیلی مدرس به شرح رو به رو است:


سابقه ی شغلی مدرس به شرح رو به رو است:درس های مدرس


مدیریت سرور(بخش اول) - لینوکس مقدماتی

مدیریت سیستم و شبکه، یکی از مهمترین حرفهها در زمینه ی IT است، چرا که در آن متخصصین به بستر سازی و محافظت از معماری سازمان جهت محفوظ نگاه داشنت دادهها و اطالعات پروژه خواهند پرداخت، و از طرفی نیز تیمهای مختلف IT مرتبط به سازمان و پروژه، از بستر و معماری فراهم شده به دست متخصصین سیستم استفاده میکنند تا سرویس ها و برنامههای مورد نظر خود را بر روی آنان به درستی بنا کنند تا که مورد استفادهی اهداف سازمان و پروژه قرار گیرند. از طرفی با گسترش یافنت تکنولوژی در عصر اطالعات و راه یافنت آن به وسایل خانه و زندگی شخصی افراد جامعه (Internet of Things)، نیاز شرکتهای برتر دنیا به افراد متخصص و ماهر بیش از پیش شده، و امنیت داده ها نیز از باالترین اهمیت برخوردار است. این پکیج شامل ۳ دوره مقدماتی، پیشرفته، و امنیت میباشد و به تمامی دوستان پیشنهاد میشود تنها در صورتی که نمره قبولی آنان در تعیین سطح اولیه باالتر از ۰۷ بود با مشاوره برای شرکت در دوره پیشرفته - و یا اگر نمره باالتر از ۰۹ بود برای شرکت در دروه امنیت - تماس گیرند، و در غیر این صورت حتماً دوره ها را به ترتب طی کنند.

هزینه: 180هزار تومان

لینوکس و امنیت

این کارگاه برای فهم بهتر سیستم عامل لینوکس نکات کلیدی در آن و شروع کار با یکی از بهترین سیستم عامل های ساخته شده تا به امروز میباشد 

شما در این کارگاه به صورت خلاصه با مفاهیم آشنا شده و برخی از کار های کاربردی اولیه را تست خواهید نمود

هزینه: 50هزار تومان

Docker

Docker یک برنامه اپن سورس بر پایه کانتیر ها یا محفظه ها است که این روزها نقل محافل سیستم ادمین ها و افرادی که با سرور ها سر و کار دارند شده است. البته کانتینر ها آنقدرها هم جدید نیستند! پس چه چیزی باعث محبوبیت Docker شده است؟ داکر برپایه linux containers یا همان lxc ساخته شده است که بر روی لینوکس اجرا می‌شود و استفاده از آن بسیار راحت و کارآمد است. زمانی که کانتینر یا جعبه های داکر را کاملاً با ماشین‌های مجازی مقایسه کنیم میبینیم که ماشین‌های مجازی تمام سربارهای مجازی را با خود حمل میکنند و یک سیستم در عین واحد باید چندین سیستم عامل را بر روی خود اجرا کند که عاقلانه به نظر نمیرسد و سرباری زیادی را با خود به همراه می آورد. کانتینتر های داکر منابع و موارد مشترک در سیستم عامل را به اشتراک گذاشته و از آن‌ها به صورت بهینه تری استفاده میکند به همین دلیل است که Docker میتوانید در مواردی جایگزین ماشین‌های مجازی شود برای مثال من در آزمایشگاه خودم اسپین های مختلفی را از توزیع‌ها تست میکنم و کاملاً برای اینکار Docker را جایگزین ماشین مجازی کرده‌ام در این مورد Docker بسیار سریع‌تر عمل میکند و مصرف منابع خیلی کمتری نسبت به ماشین‌های مجازی دارد.

هزینه: 50هزار تومان