اساتید

با اساتید ما آشنا شوید

حسین فقیهی

مدیر عامل شرکت وستاک

مصطفی داودی

توسعه دھنده موبایل شرکت خلاق برھان

شیرین اخلاصی

ﻓری ﻟﻧﺳر

فراز واحدی

سید رضا دانشور

توسعه دهنده ارشد در فرانگر پارس سیستم

مهرداد فرجی

Senior Android Developer

عیسی نورانی

متخصص سئو و بهینه سازی سایت در سئو فاکس

محمدرضا شاه محمدی

برنامه نویس و طراح وب
1 2