ارتباط با ما

ارتباط با ما

!خطا در فرم

وستاک

مسئول برگزاری دوره های آموزشی وستا کمپ شرکت وستاک با سابقه ی برگزاری چهار دوره کلاس های آموزشی است.

آدرس وستاک:
تهران، خیابان دکتر حبیب الله
پلاک 103، واحد 1

آدرس محل برگزاری وستاکمپ:
تهران، بلوار آفریقا، خیابان تابان غربی،
پلاک 17، موسسه آموزش عالی مدیریت و فناوری امیرکبیر

تلفن تماس:
021-66065506
0903-1909588

E-mail:
vestacamp@vestaak.com