درباره ی ما

وستاکمپ

قطعا یادگیری های دانشگاهی و یا حتی کلاس های آموزشی مهارتی که صرفا به شما توضیحاتی در مورد مهارت میدهند و یا از شما نمیخواهند در طول کلاس و یا خارج از کلاس ایرادات خود را در حین آموزش برطرف نمایید و یا مشغول کار شوید در نهایت سودی را برای شما نخواهند داشت . پیشنهاد ما استفاده از بهترین خدمات موجود در زمینه آموزش همراه با وستا کمپ هست تا در کنار توضیحات مهارت های مورد بحث را به دست نیز بیاورید.


تیم برنامه ریزی و مدیریتی

حسین رجبی فقیهی

مسئول کمپ و سرپرست توسعه

مدیر عامل شرکت وستاک

روشنک میرزایی

مسئول کمپ

سرپرست فنی شرکت وستاک

مهدی حمزوی

مشاور مدیریتی وستاکمپ

مدیر عامل شرکت وندا

تیم فنی

کیمیا بشیران

طراح وب

مینا شایگان

توسعه دهنده

امین محمد مزرعه لی

توسعه دهنده

تیم طراحی

محمد خزائی

طراح

حسین نادی

طراح

اسماعیل کمیجانی

طراح و تولید محتوا